เครื่องปริ้นและตัดในเครื่องเดียวใช้ดีไหม?

นี้คือเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานของมืออาชีพอย่างแท้จริง หากคุณคือร้านค้าที่ทำกิจการเกี่ยวกับ ปริ้น/ตัดสติกเกอร์อยู่ สร้างสรรงานฉลากสินค้า หรือว่า ทำงานร้านสกรีนเสื้อที่จะต้องการพิมพ์ภาพลงบน Flex/ Heat Transfer Vinyl เพื่อทำการรีดร้อน ทั้งปริ้นและตัดในเครื่องเดียวต้องยกให้ Roland รุ่น BN-20

Visitors: 97,973